ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

* หากมีระบบแชทแบบเรียลไทม์ เพื่อการสนทนาพูดคุย อาทิ ช่องทาง ไออาร์ซี เช่นในรุ่นภาษาหลายภาษา จะสะดวกมากขึ้นในการสื่อสารหรือการร้องขอการช่วยเหลือหรือคำแนะนำ..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
** ทั้งนี้ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแบบปิดสามารถส่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มของเฟสบุ๊ค ภายใต้ชื่อกลุ่ม การปรึกษาหารือวิกิพีเดียรุ่นภาษาไทย หรือตามลิงค์ท้ายนี้ https://web.facebook.com/groups/849502065397068/ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกท่านในการให้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้น...Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
** {{ตอบถึง|Tris T7}} IRC มีครับ แต่ไม่นิยมใช้ ของไทยอยู่นี้ https://webchat.freenode.net/?channels=wikipedia-th --[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 19:57, 7 มีนาคม 2562 (+07)