ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

(→‎กระบวนการขอความเห็น: เพิ่มข้อความ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
วิกิพีเดียภาษาไทยได้เข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขอความเห็นในหน้าดังกล่าว และเพื่อความสะดวก จึงขอใช้หน้านี้ในการออกความเห็น แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้อื่นประสงค์ออกความเห็นเป็นการส่วนตัวเองก็ย่อมกระทำได้ แต่ขอความกรุณารายงานผลการหารือในหน้านี้ด้วย และนอกจากนี้ หากได้มีการหารือจนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่สรุปการสนทนาตามรายชื่อด้านล่างนี้ดำเนินการสรุปการสนทนาและรายงานผลต่อมูลนิธิวิกิมีเดียต่อไปด้วยครับ หากท่านประสงค์เป็นผู้ดำเนินการสรุปการสนทนา สามารถใส่ชื่อต่อท้ายได้เลยครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 12:59, 7 มีนาคม 2562 (ICT)
# {{user|Tris T7}} ในฐานะเป็นผู้รับประสานงานรายแรก ควรมีหน้าที่สรุปการสนทนา
แน่นอนครับ พร้อมนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำส่งทันทีตามกำหนดโดยไร้กังวลครับ ยังมีระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ที่จะตามมาเพื่อสรุปแนวทางและขอความเห็นร่วมจากผู้ใช้ก่อนการตัดสินใจดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือหน้าพุดคุย จึงขอให้ผู้ใช้ทุกรายแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่มีกฏหลักเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนเรื่อยมาของท่าน..Tris T7 15:17, 7 มีนาคม 2562 (+07)
 
==คำถามที่ขอความเห็น==
===ท่านมีวิธีการอย่างไรในการหารือประเด็นต่าง ๆ กับชุมชน และมีปัญหาอย่างไรบ้างในการใช้เครื่องมือดังกล่าว===
11,560

การแก้ไข