ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เขียนให้เป็นกลางไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียน)
ป้ายระบุ: ถูกแทน
During this phase we will solicit open feedback from a wide range of individuals and groups about their experiences with talk pages or alternative tools. Questions will include:
 
*When you want to discuss a topic with your community, [[:mw:Talk pages consultation 2019/Tools in use|what tools work for you]], and what problems block you?
*What about talk pages works for newcomers, and what blocks them?
*What do others struggle with in your community about talk pages?