เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

→‎ประเทศ: Tuuy7it67susyd7suusysyd7xuuyuiyyixyxuxu6xuuuutjt6uuffhhGohus Hom655
! จีดีพี (ทั้งหมด)<br><small>(ล้าน USD)</small> <small>(2559)</small><ref name="IMF" />
! จีดีพี (ต่อหัว)<br><small>(USD)</small> <small>(2559)</small><ref name="IMF" />
! [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|ดัชนีการพัฒนา<br>มนุษย์]] <small>(2556)</small><ref name="HDI">{{cite web |url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf |title=2014 Human Development Report Summary |year=2014 |accessdate=13 April 2015 |publisher=United Nations Development Programme | pages=21–25}}</ref>Kj0kk
|accessdate=13 April 2015 |publisher=United Nations Development Programme | pages=21–25}}</ref>
! เมืองหลวง
|-
| 2,370<ref>http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=7&sy=2014&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=582&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=</ref>
| 0.638
| style="text-align:left;" | [[ฮานอย]]ฮ😃😃😎😎🍓🍌🍌🍌
|-
! scope="row" style="text-align:left;" | {{flag|สิงคโปร์}}
ผู้ใช้นิรนาม