ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุการณ์ 14 ตุลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== รายชื่อ 13 ขบถรัฐธรรมนูญ ==
 
* [[ก้องเกียรติ คงคา]] นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
* [[ไขแสง สุกใส]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม]]
* [[ชัยวัฒน์ สุรวิชัย]] อดีตอาจารย์[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] อดีตกรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
* [[ทวี หมื่นนิกร]] อาจารย์[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[ธัญญา ชุนชฎาธาร]] นักศึกษา ปี 4 [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[ธีรยุทธ บุญมี]] อดีตเลขานุการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
* [[นพพร สุวรรณพานิช]] นักหนังสือพิมพ์มหาราษฎร์
* [[บัณฑิต เอ็งนิลรัตน์]]<ref>http://www.14tula.com/activity/book14tula13kabod.pdf</ref> นักศึกษาปี 4 [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[บุญส่ง ชเลธร]] นักศึกษาปี 2 [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร]] อดีตอาจารย์[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] อดีตนักการเมืองแห่งขบวนการรัฐบุรุษ
* [[ปรีดี บุญซื่อ]] นักศึกษาปี 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* [[มนตรี จึงศิริอารักษ์]] นักศึกษาปี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักหนังสือพิมพ์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
* [[วิสา คัญทัพ]] นักศึกษาปี 3 [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
== ดูเพิ่ม ==
{{วิกิคำคม|พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเหตุการณ์ 14 ตุลา}}
162

การแก้ไข