ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name = 中华人民共和国<br><small>จงฮวาเหรินหมิงกงเหอกั๋วหมินก้งเหอกั๋ว</small>
| conventional_long_name = สาธารณรัฐประชาชนจีน
| common_name = จีน
ผู้ใช้นิรนาม