ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตะวัน จารุจินดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ปี พ.ศ. !! เรื่อง !! นักแสดงนำ
|-
| rowspan="1" | 2554 || [[มือปราบมหาเฮี้ยน]] || [[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]] / [[เอมิกา กลิ่นประทุม|เอมิกา กลิ่นประทุม]] / [[กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์]] / [[วรรษพร วัฒนากุล]]
|-
| rowspan="2" | 2555 || [[มนต์รักแก้บน]] || [[โตนนท์ วงศ์บุญ]] / [[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]] / [[ธีรภัทร์ แย้มศรี]] / [[อาเมเรีย จาคอป]]
|-
| [[ทนายสื่อรัก]] || [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]] / [[เอมิกา กลิ่นประทุม|เอมิกา กลิ่นประทุม]] / [[เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์]] / [[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]]
|-
| rowspan="2" | 2556 || [[ลิเกเงินร้อย]] || [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]] / [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข]] / [[แพร เอมเมอรี่]] / [[นนทพันธ์ ใจกันทา]]
|-
| [[หมอรักหมอเพลง]] || [[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]] / [[มรกต กิตติสาระ]] / [[ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์]] / [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]]
|-
| rowspan="1" | 2557 || [[ยอดชายนายตุ๊กตุ๊ก]] || [[ตะวัน จารุจินดา]] / [[กวิตา รอดเกิด]] / [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]] / [[เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์]] / [[นันทศัย พิศัลยบุตร]]
ผู้ใช้นิรนาม