ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูษณะ บัวงาม"

|-
|rowspan = "1" | 2554 ||align="center"| [[ตลาดอารมณ์]] ||align="center"| วาริน
|-
|}
 
| align = "center"| [[พ่อมดเจ้าเสน่ห์]] || align = "center"| สารกิจ อัครเดโชชัย
|-
|rowspan = "1" | 2562 || align = "center"| [[เพลงรักเพลงปืน]] || align = "center"|
|-
|rowspan = "1" | || align = "center"| [[เจ้าสาวแก้ขัด]] || align = "center"| ดนุวัศ
|-
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม