ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลิงรักเพลิงแค้น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| อานิก || [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]] || [[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]
|-
| || [[วัชระ ปานเอี่ยม]] || [[ธนลภย์ ปรีดามาโนช]]
|-
| น้ำใจ || [[ปริศนา กล่ำพินิจ]] || [[ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล]]
349

การแก้ไข