ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===หม่อมทรัพย์===
* คุณหญิงหุ่น ภรรยาพระยาวงศาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค)
===ภรรยาท่านอื่นๆอื่น ๆ ===
* ท้าวศรีสัจจา (เลื่อน บุนนาค)
* หม่อมมณฑา ในหม่อมเจ้าประทุมเสพย์ ฉัตรกุล
2,174

การแก้ไข