ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องถ่ายภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความหมายของการถ่ายภาพ มี 2 ประเด็น คือ
 
1. เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทำปฏิกิริยาระหว่างวัสดุไวแสงกับแสงช่วยลบออกจากข้อมูลส่วนตัวด้วยคะ
 
2. เชิงศิลปะ หมายถึง การวาดภาพด้วยแสงและเงารวมทั้งการผสมสีเพื่อถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ
ผู้ใช้นิรนาม