ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญ อังศุโชติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| image = ชาญ อังศุโชติ.jpg
| imagesize = 200px
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]]
| term_start =
| term_end =
| primeminister = [[ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท]]
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]