ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| death_place =
<!----------พรรค---------->
| party = [[พรรคพลังพลเมืองไทย|พลังพลเมืองไทย]]
<!----------อื่นๆ---------->
| spouse = ลักษณา ชัยเชาวรัตน์
เกียรติชัย ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน [[พ.ศ. 2526]] ได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง [[พ.ศ. 2539]] เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/103/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)]</ref> เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/044/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)]</ref> และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/072/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
 
ในปี พ.ศ. 2561 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคนในการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองใช้ชื่อ[[พรรคพลังพลเมืองไทย]]<ref>[https://www.posttoday.com/politic/news/538099 อดีตสส. 30 คน ตั้งพรรคพลังพลเมืองสู้เลือกตั้ง]</ref> ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลเมืองไทย
 
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังพลเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
54,970

การแก้ไข