ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอไซด์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
! ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์
|- align="center" valign=""
| [[Fileไฟล์:Adenin.svg|58px|Chemical structure of adenine]]<br/>[[อะดีนีน]]<br/>
| [[Fileไฟล์:Adenosin.svg|95px|Chemical structure of adenosine]]<br/>[[อะดีโนซีน]]<br/>A
| [[Fileไฟล์:Desoxyadenosin.svg|95px|Chemical structure of deoxyadenosine]]<br/>[[ดีออกซีอะดีโนซีน]]<br/>dA
|- align="center" valign=""
| [[Fileไฟล์:Guanin.svg|86px|Chemical structure of guanine]]<br/>[[กวานีน]]<br/>
| [[Fileไฟล์:Guanosin.svg|123px|Chemical structure of guanosine]]<br/>[[กวาโนซีน]]<br/>G
| [[Fileไฟล์:Desoxyguanosin.svg|123px|Chemical structure of deoxyguanosine]]<br/>[[ดีออกซีกวาโนซีน]]<br/>dG
|- align="center" valign=""
| [[Fileไฟล์:Thymin.svg|86px|Chemical structure of thymine]]<br/>[[ไทมีน]]<br/>
| [[Fileไฟล์:5-Methyluridin.svg|87px|Chemical structure of 5-methyluridine]]<br/>[[5-เมทิลยูริดีน]]<br/>m<sup>5</sup>U
| [[Fileไฟล์:Desoxythymidin.svg|87px|Chemical structure of thymidine]]<br/>[[ไทมิดีน]]<br/>dT
|- align="center" valign=""
| [[Fileไฟล์:Uracil.svg|51px|Chemical structure of uracil]]<br/>[[ยูเรซิล]]<br/>
| [[Fileไฟล์:Uridin.svg|87px|Chemical structure of uridine]]<br/>[[ยูริดีน]]<br/>U
| [[Fileไฟล์:Desoxyuridin.svg|87px|Chemical structure of deoxyuridine]]<br/>[[ดีออกซียูริดีน]]<br/>dU
|- align="center" valign=""
| [[Fileไฟล์:Cytosin.svg|51px|Chemical structure of cytosine]]<br/>[[ไซโตซีน]]<br/>
| [[Fileไฟล์:Cytidin.svg|87px|Chemical structure of cytidine]]<br/>[[ไซติดีน]]<br/>C
| [[Fileไฟล์:Desoxycytidin.svg|87px|Chemical structure of deoxycytidine]]<br/>[[ดีออกซีไซติดีน]]<br/>dC
|-
|}
379,138

การแก้ไข