ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== อ้างอิง ==
* มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน โดย อนันท์นายเอกสิทธิ์ งามสะอาด เอมสอาด
 
[[หมวดหมู่:องค์การ|องค์การ]]ความถูกต้องความเป็นมา