ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าจันทรภาณุ"

ก๊อบมาจากไหนยาวยืด
(ย้อนการแก้ไขที่ 6534395 สร้างโดย 182.232.121.226 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ก๊อบมาจากไหนยาวยืด)
{{ขาดอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
{{Infobox royalty
| ภาพ =
| name = จันทรภาณุศรีธรรมราชา
| พระปรมาภิไธย =
| image =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช]]
| succession =[[ตามพรลิงค์|พระมหากษัตริย์แห่งตามพรลิงค์]]
| วันพระราชสมภพ = ประมาณ พ.ศ. 1746<br>[[อาณาจักรศรีวิชัย]]
| reign = ค.ศ. 1230–1263
| วันสวรรคต = พ.ศ. 1813<br>[[นครศรีธรรมราช]]<br>พระชนมายุ 67 ปี
| native_lang1 = [[ภาษาทมิฬ|ทมิฬ]]
| พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์นครศรีธรรมราช
| ทรงราชย์coronation = พ.ศ. 1790 - = ค.ศ. 18131230
| predecessor =
| ระยะเวลาครองราชย์ = 23 ปี
| successor = [[ซาวะกันมินดัน]]
| รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช]]
| dynasty = ปัทมวงศ์
| รัชกาลถัดมา =
| succession1 = [[อาณาจักรจัฟฟ์นา|พระมหากษัตริย์แห่งจัฟฟ์นา]]
| พระราชบิดา = ไม่ปรากฏ
| reign1 = ค.ศ. 1255–1263
| พระราชมารดา = ไม่ปรากฏ
| coronation1 =
| พระอัครมเหสี =
| predecessor1 =
| พระมเหสี =
| successor1 = [[ซาวะกันมินดัน]]
| พระราชโอรส/ธิดา =
| spouse =
| issue =
| father =
| mother =
| birth_date =
| birth_place = [[ตามพรลิงค์]]
| death_date = ค.ศ. 1263
| death_place =
| place of burial =
| religion= [[พุทธ]]
| signature =
}}
 
'''พระเจ้าจันทรภาณุ''' ({{lang-en|King Chandra Banu}}) หรือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ 2 ของเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช]] ([[นครศรีธรรมราช]]) แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ลิงค์]]<ref>[http://www.m-culture.go.th/nakhonsithammarat/index.php/2013-06-07-07-41-19/2014-01-07-05-26-19/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8 พระเจ้าจันทรภาณุ เมืองนครศรีธรรมราช - ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม] จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช</ref> เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเผยแผ่พระอานุภาพขจรไปยังแคว้นไกลที่สุด นั่นคือสามารถแผ่ไปถึงเกาะลังกา โดยการยกทัพไปตีถึง 2 ครั้งที่ยกทัพเรือเข้าโจมตีเกาะลังกา (ประเทศศรีลังกา ในปัจจุบัน) พระองค์ทรงยึดครองภาคเหนือของเกาะนี้ได้ (ค.ศ. 1235-1275)
 
==พระราชประวัติ==
พระเจ้าจันทรภาณุ มีพระนามเต็มว่า พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมาโศกราช ตามประวัติจากหลักฐานตำนานเมืองและตำนานพระธาตุทราบว่า พระเจ้าจันทรภาณุ เป็นพระอนุชาของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระองค์แรก ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช หรือราชวงศ์ปทุมวงศ์<ref>หนังสือ นครศรีธรรมราช จัดทำโดย : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช</ref> มีใจความว่า "ท้าวศรีธรรมาโศกราชก็ตั้งอารามก่อพระเจดีย์ ปลูกพระศรีมหาโพธิรายทางมาจนถึงเมืองนคร ตั้งแต่นั้นทั้งสองภาราได้แต่งบรรณาการตอบแทนกันมิได้ขาดปี เมื่อพระยานครศรีธรรมาโศกราชถึงแก่กรรม เมื่อศักราช 1200 ปี พระยาจันทรภาณุ เป็นเจ้าเมือง พระยาพงษาสุระเป็นพระอุปราช ตั้งฝ่ายทักษิณพระมหาธาตุเป็นเมืองพระเวียง" พระเจ้าจันทรภาณุ นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในราชวงค์ศรีธรรมาโศกราช มีข้อความปรากฏอยู่ในศิลาจารึกตอนหนึ่งว่า "ศรีสวัสดิ พระเจ้าผู้ปกครองกรุงตามพรลิงก์ เป็นผู้อุปถัมภ์ตระกูลปทุมวงค์ พระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์มีอำนาจ ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศล ซึ่งพระองค์ได้กระทำแก่มนุษย์ทั้งปวง ทรงเดชานุภาพดุจพระอาทิตย์พระจันทร์และมีเกียรติอันเลื่องลือ ทรงพระนามจันทรภาณุศิริธรรมราช เมื่อกลียุค 4332" ศิลาจากรึกนี้ตรงกับ พ.ศ 1773
 
==พระราชกรณียกิจ==