ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอไซด์"

 
'''นิวคลีโอไซด์''' ({{lang-en|nucleoside}}) หมายถึงสารที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบเพียงสองอย่างคือเบสและน้ำตาลเพนโทสเท่านั้น อาจถือได้ว่าเป็น[[นิวคลีโอไทด์]]ที่ไม่มีหมู่[[ฟอสเฟต]] เก็บจะประกอบด้วยเพียง[[นิวคลีโอเบส]] (หรือศัพท์อีกคำหนึ่งว่า [[ไนโตรจีนัสเบส]] และน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม ([[ไรโบส]]และ[[ดีออกซีไรโบส]] ในขณะที่นิวคลีโอไทด์นั้นประกอบด้วยนิวคลีโอเบส น้ำตาลคาร์บอน 5 อะตอม และหมู่ฟอสเฟตอย่างน้อย 1 หมู่
 
[[หมวดหมู่:นิวคลีโอไซด์| ]]
[[หมวดหมู่:ดีเอ็นเอ]]