ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอเบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''นิวคลีโอเบส''' ({{lang-en|nucleobase}}) เป็นสารประกอบทางชีววิทยาซึ่งประกอบไปด้วยไนโตรเจนซึ่งก่อให้เกิด[[นิวคลีโอไซด์]] ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ[[นิวคลีโอไทด์]] พร้อม[[มอนอเมอร์]]เหล่านี้ทั้งหมดซึ่งประกอบเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ[[กรดนิวคลีอิก]] โดยความสามารถของนิวคลีโอเบสในการสร้างคู่เบสและเรียงซ้อนกันนำไปสู่โครงสร้างที่มีสายโซ่ยาว เช่น [[กรดไรโบนิวคลีอิก]] (อาร์เอ็นเอ) และ[[กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก]] (ดีเอ็นเอ)
 
ผู้ใช้นิรนาม