ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอเบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''นิวคลีโอเบส''' ({{lang-en|nucleobasesnucleobase}}) เป็นสารประกอบทางชีววิทยาซึ่งประกอบไปด้วยไนโตรเจนซึ่งก่อให้เกิด[[นิวคลีโอไซด์]] ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ[[นิวคลีโอไทด์]] พร้อม[[มอนอเมอร์]]เหล่านี้ทั้งหมดซึ่งประกอบเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ[[กรดนิวคลีอิก]] โดยความสามารถของนิวคลีโอเบสในการสร้างคู่เบสและเรียงซ้อนกันนำไปสู่โครงสร้างที่มีสายโซ่ยาว เช่น [[กรดไรโบนิวคลีอิก]] (อาร์เอ็นเอ) และ[[กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก]] (ดีเอ็นเอ)
 
นิวคลีโอเบสหลักมี 5 ตัว ได้แก่ [[อะดีนีน]] [[ไซโทซีน]] [[กวาซีน]] [[ไทมีน]] และ[[ยูเรซิล]]
146,694

การแก้ไข