ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวคลีโอไซด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: <!-- Here is a table of data; skip past it to edit the text. --> {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin-left:1em" |- align="center" va...)
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin-left:1em"
|- align="center" valign="bottom"
! ไนโตรจีนัสเบส
! Nitrogenous base
! ไรโบนิวคลีโอไซด์
! Ribonucleoside
! ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์
! Deoxyribonucleoside
|- align="center" valign=""
| [[File:Adenin.svg|58px58px|Chemical structure of adenine]]<br/>[[Adenineอะดีนีน]]<br/>
| [[File:Adenosin.svg|95px95px|Chemical structure of adenosine]]<br/>[[Adenosineอะดีโนซีน]]<br/>A
| [[File:Desoxyadenosin.svg|95px95px|Chemical structure of deoxyadenosine]]<br/>[[Deoxyadenosineดีออกซีอะดีโนซีน]]<br/>dA
|- align="center" valign=""
| [[File:Guanin.svg|86px86px|Chemical structure of guanine]]<br/>[[Guanineกวานีน]]<br/>
| [[File:Guanosin.svg|123px123px|Chemical structure of guanosine]]<br/>[[Guanosineกวาโนซีน]]<br/>G
| [[File:Desoxyguanosin.svg|123px123px|Chemical structure of deoxyguanosine]]<br/>[[Deoxyguanosineดีออกซีกวาโนซีน]]<br/>dG
|- align="center" valign=""
| [[File:Thymin.svg|86px86px|Chemical structure of thymine]]<br/>[[Thymineไทมีน]]<br/>
| [[File:5-Methyluridin.svg|87px87px|Chemical structure of 5-methyluridine]]<br/>[[5-Methyluridineเมทิลยูริดีน]]<br/>m<sup>5</sup>U
| [[File:Desoxythymidin.svg|87px87px|Chemical structure of thymidine]]<br/>[[Thymidineไทมิดีน]]<br/>dT
|- align="center" valign=""
| [[File:Uracil.svg|51px51px|Chemical structure of uracil]]<br/>[[Uracilยูเรซิล]]<br/>
| [[File:Uridin.svg|87px87px|Chemical structure of uridine]]<br/>[[Uridineยูริดีน]]<br/>U
| [[File:Desoxyuridin.svg|87px87px|Chemical structure of deoxyuridine]]<br/>[[Deoxyuridineดีออกซียูริดีน]]<br/>dU
|- align="center" valign=""
| [[File:Cytosin.svg|51px51px|Chemical structure of cytosine]]<br/>[[Cytosineไซโตซีน]]<br/>
| [[File:Cytidin.svg|87px87px|Chemical structure of cytidine]]<br/>[[Cytidineไซติดีน]]<br/>C
| [[File:Desoxycytidin.svg|87px87px|Chemical structure of deoxycytidine]]<br/>[[Deoxycytidineดีออกซีไซติดีน]]<br/>dC
|-
|}
977

การแก้ไข