ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่มีแหล่งอ้างอิงในเนื้อความ)
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Stalin 1952 Andreasstraße.jpg|thumb|โปสเตอร์ภาพสตาลิน]]
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
'''ลัทธิสตาลิน (Stalinism)''' หรือ ''สังคมนิยมในประเทศเดียว'' เป็นการตีความทางทฤษฎีและการประยุกต์ ในทางปฏิบัติของหลักนิยม[[มาร์กซิสต์]]ส่วนที่เป็นคุณูปการโดย[[โจเซฟ สตาลิน]] (Josef Stalin) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจครอบงำพรรคคอมมิวนิสต์และกลไกของรัฐบาลใน[[สหภาพโซเวียต]] ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษหลังปี [[ค.ศ. 1920]] จนกระทั่งเขาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี [[ค.ศ. 1953]]
14,934

การแก้ไข