ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยสยาม"

เพิ่มขึ้น 12,826 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 8138630 สร้างโดย 2001:44C8:4481:882B:1:1:A086:6306 (พูดคุย)
(ภาษาคนไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8138630 สร้างโดย 2001:44C8:4481:882B:1:1:A086:6306 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=ชาติพันธุ์|สำหรับ=บุคคลสัญชาติไทย|ดูที่=ชาวไทย}}
{{Infobox ethnic group
|group = ไทยสยาม<br/>Thai
|image = [[ไฟล์:Chan Kusalo cremation 15.jpg|Khon|250px]]
|caption = คนไทยในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
| poptime = ประมาณ '''52–59 ล้านคน'''{{efn|ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการ; จำนวนประชากรที่อ้างอิงทั้งหมดด้านล่าง}}
|popplace = {{flagcountry|Thailand}} ประมาณ 51–57.8 ล้านคน{{refn|group="nb"|คนไทยมีประชากรประมาณ 75-85% ของประเทศ (68 ล้านคน) รวมถึงไทยภาคเหนือและภาคใต้ของไทย}}<ref name=McCargoHong >{{Cite journal | doi = 10.1080/1463136042000221898|url=http://thaipolitics.leeds.ac.uk/files/2014/05/mccargo-and-krisadawan-2004.pdf| title = Contesting Isan‐ness: Discourses of politics and identity in Northeast Thailand| journal = Asian Ethnicity| volume = 5| issue = 2| pages = 219| year = 2004| last1 = McCargo | first1 = D. | last2 = Hongladarom | first2 = K. }}</ref><ref name="David Levinson 1998 287">{{citation |author=David Levinson |title=Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook |publisher=Oryx Pres |year=1998 |page=287|isbn=1573560197}}</ref><ref name=Ethno2013>{{citation
| last1 = Paul
| first1 = Lewis M.
| last2 = Simons
| first2 = Gary F.
| last3 = Fennig
| first3 = Charles D.
| year = 2013
| title = Ethnologue: Languages of the World
| publisher = SIL International
| isbn = 978-1-55671-216-6
| url = http://www.ethnologue.com}}</ref>
|region1 =<center>ไทยพลัดถิ่น</center>
|pop1= ประมาณ 1.1 ล้านคน
|region3 = {{flag|United States}}
|pop3 = 247,205
|ref3 = <ref>{{cite web|url=http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/datahub/MPI-Data-Hub-Region-birth_1960-2015.xlsx|title=U.S. Immigrant Population by Country of Birth, 2000-Present|format=XLSX|work=migrationpolicy.org|accessdate=February 14, 2017}}</ref> (2015)
|region4 = {{flagcountry|South Korea}}
|pop4 = 92,417
|ref4 = <ref>{{cite web|url=http://www.immigration.go.kr/doc_html/attach/imm/f2016//20160830263386_1_1.hwp.files/Sections1.html|title=Korea Immigration Service|work=immigration.go.kr|date=July 3, 2016|language=Korean}}</ref> (2016)
|region5 = {{flagcountry|Australia}}
|pop5 = 72,250
|ref5 = <ref>{{cite web|url=http://stat.data.abs.gov.au/Index.aspx?DataSetCode=ERP_COB|title=Estimated Resident Population by Country of Birth, 30 June 1992 to 2016|work=stat.data.abs.gov.au|accessdate=April 6, 2017}}</ref> (2016)
|region6 = {{flagcountry|Republic of China (Taiwan)}}
|pop6 = 64,360
|ref6 = <ref>{{cite web|url=https://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1325679&ctNode=29986&mp=2|title=105.12Foreign Residents by Nationality (01/25/2017)|work=immigration.gov.tw|date=December 31, 2016|language=Chinese}}</ref> (2016)
|region7 = {{flagcountry|Germany}}
|pop7 = 58,765
|ref7 = <ref>{{cite web|url=https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200167004.pdf?__blob=publicationFile|title=Ausländische Bevölkerung 2008 bis 2016|work=[[Federal Statistical Office of Germany|Destatis]]|accessdate=July 14, 2017}}</ref> (2016)
|region8 = {{flagcountry|Malaysia}}
|pop8 = 51,000
|ref8 = <ref name=consular/> (2012)
|region9 = {{flagcountry|Singapore}}
|pop9 = 47,700
|ref9 = <ref name=consular>{{cite web|url=http://www.consular.go.th/main/contents/files/services-20120630-141533-674689.pdf|title=รายงานจำนวนประมาณการคนไทยในต่างประเทศ 2012|work=consular.go.th|date=March 5, 2012|language=Thai}}</ref> (2012)
|region10 = {{flagcountry|Japan}}
|pop10 = 47,647
|ref10 = <ref>{{cite web|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html|title=MOFA 2017 タイ王国(Kingdom of Thailand)|work=[[Ministry of Foreign Affairs (Japan)]]|accessdate=July 14, 2017|language=Japanese}}</ref> (2016)
|region11 = {{flagcountry|Sweden}}
|pop11 = 39,877
|ref11 = <ref>{{cite web|title=Foreign-born persons living in Sweden - Population by country of birth, age and sex. Year 2000 - 2016|date=2017-06-08|url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/?rxid=1efd6c8a-8ac9-47d9-af29-dabd3da04da2|work=[[Statistics Sweden]]|accessdate=13 July 2017}}</ref> (2016)
|region12 = {{flag|UK}}
|pop12 = 39,000
|ref12 = <ref>{{cite web|url=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality|title=Population of the United Kingdom by Country of Birth and Nationality 2015|work=ons.gov.uk|date=25 August 2016|accessdate=February 21, 2017}}</ref> (2015)
|region13 = {{flagcountry|France}}
|pop13 = 30,000
|ref13 = <ref name=consular/> (2012)
|region14 = {{flagcountry|Hong Kong}}
|pop14 = 28,336
|ref14 = <ref name=consular/> (2012)
|region15 = {{flagcountry|Israel}}
|pop15 = 28,000
|ref15 = <ref name=consular/> (2011)
|region16 = {{flagcountry|Libya}}
|pop16 = 24,600
|ref16 = <ref name=consular/> (2011)
|region17 = {{flagcountry|Netherlands}}
|pop17 = 20,106
|ref17 = <ref>{{cite web|url=http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&HDR=G2,G3&STB=G1,G5,T,G4&VW=T|title=Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering|work=statline.cbs.nl|date=July 18, 2017|language=Dutch}}</ref> (2017)
|region18 = {{flagcountry|Norway}}
|pop18 = 18,324
|ref18 =<ref>{{cite web|url=https://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03?fane=tabell&sort=nummer&tabell=258401|title=Befolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn (Innvandrere og Norskfødte med innvandrerforeldre)|work=ssb.no|date= 3 March 2016|language=Norwegian|accessdate=February 21, 2017}}</ref> (2016)
|region19 = {{flagcountry|Laos}}
|pop19 = 15,497
|ref19 = <ref>{{cite web|url=http://lsb.gov.la/PDF/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf|title=Table P4.8 Overseas Migrant Population 10 Years Old and Over by Country of Origin and Province of Current Residence|work=lsb.gov.la|accessdate=February 14, 2017}}</ref> (2015)
|region20 = {{flag|UAE}}
|pop20 = 14,232
|ref20 = <ref name=consular/> (2012)
|region21 = {{flagcountry|Denmark}}
|pop21 = 12,137
|ref21 = <ref>{{cite web|url=https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=FOLK2|title=FOLK2 Folketal 1. januar efter køn, alder, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab (1980-2017)|work=statistikbanken.dk|language=Danish|accessdate=February 20, 2017}}</ref> (2017)
|region22 = {{flagcountry|Saudi Arabia}}
|pop22 = 11,240
|ref22 = <ref name=consular/> (2012)
|region23 = {{flagcountry|Canada}}
|pop23 = 10,015
|ref23 = <ref>{{cite web|url=http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000|title=Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories|work=statcan.ca|date=October 6, 2010}}</ref> (2006)
|region24 = {{flagcountry|Switzerland}}
|pop24 = 9,058
|ref24 = <ref>{{cite web|url=https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/auslaendische-bevoelkerung.assetdetail.104539.html|title=Ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit|work=bfs.admin.ch|date=August 26, 2016|language=German}}</ref> (2015)
|region25 = {{flagcountry|Finland}}
|pop25 = 9,047
|ref25 = <ref>{{cite web|url=http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html|title=Väestö kielen mukaan|work=stat.fi|language=Finnish|date=April 3, 2017|accessdate=April 6, 2017}}</ref> (2016)
|region26 = {{flagcountry|China}}
|pop26 = 8,618
|ref26 = <ref name=consular/> (2012)
|region27 = {{flagcountry|New Zealand}}
|pop27 = 8,500
|ref27 = <ref name=consular/> (2012)
|region28 = {{flagcountry|Italy}}
|pop28 = 5,766
|ref28 = <ref>{{cite web|url=http://demo.istat.it/str2016/index.html|title=Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2016|work=[[National Institute of Statistics (Italy)|Istat]]|language=Italian|accessdate=July 14, 2017}}</ref> (2016)
|region30 = {{flagcountry|Brunei}}
|pop30 = 5,466
|ref30 = <ref name=consular/> (2012)
|region31 = {{flagcountry|Belgium}}
|pop31 = 3,811
|ref31 = <ref name=consular/> (2012)
|region32 = {{flagcountry|Austria}}
|pop32 = 3,773
|ref32 = <ref name=consular/> (2012)
|region33 = {{flagcountry|India}}
|pop33 = 3,715
|ref33 = <ref name=consular/> (2012)
|region34 = {{flagcountry|South Africa}}
|pop34 = 3,500
|ref34 = <ref name=consular/> (2012)
|region35 = {{flagcountry|Qatar}}
|pop35 = 2,500
|ref35 = <ref name=consular/> (2012)
|region36 = {{flagcountry|Egypt}}
|pop36 = 2,331
|ref36 = <ref name=consular/> (2012)
|region37 = {{flagcountry|Bahrain}}
|pop37 = 2,424
|ref37 = <ref name=consular/> (2012)
|region38 = {{flagcountry|Kuwait}}
|pop38 = 2,378
|ref38 = <ref name=consular/> (2012)
|region2 = ส่วนที่เหลือทั่วโลก
|pop2 = ประมาณ 47,000
|ref2 = <ref name=UN>{{cite web |url=https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2015.xlsx|title=Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin |format=XLSX|work=United Nations|date=1 December 2015 |accessdate=14 July 2016}}</ref>
|related= [[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]] [[ไทยเชื้อสายจีน]], [[มาเลเซียเชื้อสายไทย]]
|rels= ส่วนใหญ่ [[ไฟล์:Dharma Wheel.svg|16px]] [[เถรวาท|พระพุทธเถรวาท]] และอิทธิพล [[ฮินดู]]
|languages= ภาษาไทย ([[ภาษาไทย|สยาม]], [[ภาษาไทยถิ่นใต้|ตามโพร]], [[ภาษาไทยถิ่นเหนือ|คำเมือง]], [[ภาษาไทยถิ่นอีสาน|อีสาน]])
}}
'''ไทยสยาม''' ({{lang-en|Thai Siam}})<ref>Cheesman, P. (1988). ''Lao textiles: ancient symbols-living art. ''Bangkok, Thailand: White Lotus Co., Thailand.</ref><ref>Fox, M. (1997). ''A history of Laos.'' Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.</ref><ref>Fox, M. (2008). ''Historical Dictionary of Laos (3rd ed.). ''Lanham: Scarecrow Press.</ref><ref>Goodden, C. (1999). ''Around Lan-na: a guide to Thailand's northern border region from Chiang Mai to Nan.'' Halesworth, Suffolk: Jungle Books.</ref><ref>Wijeyewardene, G. (1990). ''Ethnic groups across national boundaries in mainland Southeast Asia. ''Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref> โดยทั่วไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูด[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]] หรือมี '''เชื้อชาติไทยสยามผสมอยู่''' ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน[[ประเทศไทย]] และอาศัยกระจายอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] รองลงมาคือ [[ศาสนาอิสลาม]] และ [[ศาสนาคริสต์]] ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกว่า ชาวสยาม แต่ในความหมายมุมกว้าง สามารถหมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทย อื่นๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจักร เช่น [[ไทยโคราช]] [[ไทยอีสาน]] [[ไทยโยเดีย]] หรือ [[ไทยเกาะกง]] เช่นกัน
 
== ประวัติ ==
''ดูรายละเอียดทฤษฎีที่ [[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]]''
28

การแก้ไข