ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
 
==== การจัดอันดับโดย Webometrics ====
การจัดอันดับโดย Webometrics ประจำปี พ.ศ. 25612562 จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้น ๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม โดยล่าสุดการจัดอันดับรอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25612562 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 35 ของประเทศไทย 1706 ของทวีปเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 4504 ของโลก<ref name = WebometricsRanking>http://www.webometrics.info/en/detalles/up.ac.th , Retrieved Jan 1, 2019</ref>
 
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
ผู้ใช้นิรนาม