ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมาป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| species='''''C. lupus'''''
| binomial=''Canis lupus''
| range_map=Present_distribution_of_gray_wolf_(canis_lupus)_subspecies.png
| range_map=Gray Wolf Distribution.gif
| range_map_caption=
| range_map_caption=ถิ่นอาศัย สีเขียว-ปัจจุบัน สีแดง-สมัยก่อน
| binomial_authority=[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1758
}}
ผู้ใช้นิรนาม