ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8132676 โดย Cuteystudioด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8132676 โดย Cuteystudioด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น|||อากาศ (แก้ความกำกวม)|อากาศ}}
ชั้นบรรยากาศคือส่วนที่ปกคลุมผิวโลก โดยมีหน้าที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์และวัตถุต่างๆ ในอวกาศ ซึ่งภายในชั้นบรรยากาศจะประกอบไปด้วย ไอน้ำ ความร้อน อากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
{{สภาพอากาศ}}
[[ไฟล์:ชั้นบรรยากาศโลก.jpg|thumbnail|default|ลักษณะบรรยากาศของโลก]]
'''บรรยากาศของโลก''' คือ อากาศที่ห่อหุ้ม[[โลก]]อยู่โดยรอบ<ref name="บรรยากาศ">[http://school.obec.go.th/sms_dontippai/page7.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.school.obec.go.th</ref> โดยมีขอบเขตนับจาก[[ระดับน้ำทะเล]]ขึ้นไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมี[[ความหนาแน่น]]มากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล<ref>[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พ.ย. พ.ศ. 2556. จาก www.maceducation.com</ref>
 
== ความสำคัญ ==
แก๊สไนโตรเจน 78%
*ให้แก๊สออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตในโลกเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจและดำรงชีวิต
* ช่วยปรับ[[อุณหภูมิ]]บนพื้นผิวโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้[[สิ่งมีชีวิต]]สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
* ช่วยป้องกันอันตรายจาก[[รังสีคอสมิก|รังสี]]และอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก<ref>[http://physicsworld.nanacity.com/physicsworld/lesson/world3.htm/ ความสำคัญของชั้นบรรยากาศ]
วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.physicsworld.nanacity.com</ref>
 
== องค์ประกอบ ==
แก๊สออกซิเจน 21%
บรรยากาศของโลกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้<ref name="บรรยากาศ"/>
# [[แก๊ส]] อากาศจัดเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สต่าง ๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรยากาศ เป็น[[สารละลาย]]หรือ[[สารเนื้อเดียว]] มีตัวทำละลายคือ [[ไนโตรเจน|แก๊สไนโตรเจน]]ปริมาณร้อยละ 78.08 โดย[[ปริมาตร]] ส่วน[[ตัวทำละลาย]]คือ [[ออกซิเจน|แก๊สออกซิเจน]]ปริมาณร้อยละ 20.95, [[แก๊สอาร์กอน]]ปริมาณร้อยละ 0.93, [[แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์]]ปริมาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอื่น ๆ ปริมาณร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร
# [[ไอน้ำ]] เกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของน้ำจะมีปริมาณขึ้นอยู่กับ อุณภูมิ พื้นที่ผิวหน้าและปริมาณไอน้ำในอากาศ
# [[อนุภาค]] เกิดจากอนุภาคที่เป็นของแข็ง ซึ่งอนุภาคในอากาศอาจแยกได้จากอนุภาคที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและแพร่กระจายสู่บรรยากาศ
 
===องค์ประกอบอากาศ===
แก๊สอาร์กอน 0.93%
# ไนโตรเจน (N<sub>2</sub>) ปริมาณของไนโตรเจนในอากาศมี 78.08%มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่น แต่เมื่ออะตอมเดี่ยวของมันแยกออกมา รวมเข้าเป็นองค์ประกอบของสารอื่น เช่น สารไนเตรท จะมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
# ออกซิเจน (O<sub>2</sub>) ปริมาณของออกซิเจนในอากาศมี 20.95%เป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงของพืช สาหร่าย แพลงตอน และสิ่งมีชีวิต มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารอื่น และช่วยให้ไฟติด ถ้าปริมาณของออกซิเจนในอากาศมี 35% โลกทั้งดวงจะลุกไหม้ติดไฟ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงวิวัฒนาการให้มีสัตว์ ซึ่งใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญธาตุอาหาร และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
# อาร์กอน (Ar) ปริมาณของอาร์กอนในอากาศมี 0.93%เป็นก๊าซเฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น เกิดขึ้นจากการสลายตัว (ซากกัมมันตภาพรังสี) ของธาตุโปแตสเซียมภายในโลก
# คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) มีอยู่ในบรรยากาศเพียง 0.03% แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดซึ่งแผ่ออกจากโลก ทำให้โลกอบอุ่น อุณหภูมิของกลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างจนเกินไป นอกจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นแหล่งอาหารของพืช
# แก็สและฝุ่นอื่น ๆในอากาศมีปริมาณเพียง 0.01%
 
== การแบ่งชั้นบรรยากาศ ==
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03%
บรรยากาศไม่ได้แบ่งเป็นชั้นที่มองเห็นได้ แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งชั้นบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ดังนี้<ref name="บรรยากาศ"/>
 
1. '''[[โทรโพสเฟียร์]] (troposphere)''' เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 0-10 กม. อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงตามระดับความสูง และเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วย
และแก๊สอื่นๆ 0.04
มีปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ ลม เมฆ พายุ หิมะ
 
2. '''[[สตราโทสเฟียร์]] (stratosphere)''' เป็นชั้นที่มีเสถียรภาพที่สุด มีความสูงตั้งแต่ 10-45 กม. อุณหภูมิในระดับล่างของชั้นนี้จะคงที่จนถึงระดับความสูง 20 กม. จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ สูงขึ้น ชั้นนี้เป็นชั้นที่เครื่องบินจะบินเพราะไม่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศและเครื่องบินทั้งหมดที่บินในชั้นจะนี้จะเป็น[[เครื่องบินไอพ่น]] บรรยากาศมีก๊าซโอโซนอยู่มากซึ่งจะช่วยสกัดแสงอัลตร้าไวโอเรต (UV) จาก ดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นโลกมากเกินไป
แก๊สตด 99.99%
 
3. '''[[มีโซสเฟียร์]] (mesosphere)''' เป็นช่วงบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินในช่วง 45-80 กม.อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง อาจรวมเรียกบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ สตราโทสเฟียร์ และมีโซสเฟียร์ว่า [[โฮโมสเฟียร์]]
ลิเวอร์พูล 3-1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 
4. '''[[เทอร์โมสเฟียร์]] (thermosphere)''' ตั้งแต่ 80-500 กม. อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกแล้วอัตราการสูงขึ้นจะลดลง อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 227-1,727 องศา มีอากาศเบาบางมาก และมีแก๊สต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นอนุภาคประจุไฟฟ้าเรียกว่า ไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางชนิดได้ อาจเรียกบรรยากาศในชั้นนี้ว่า ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)
 
5. '''[[เอกโซสเฟียร์]] (exosphere)''' เริ่มตั้งแต่ 500 กม.จากผิวโลกขึ้นไป บรรยากาศชั้นนี้เจือจางมากจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียม ไม่มีรอยต่อที่ชัดเจนระหว่างบรรยากาศกับอวกาศ มีอุณหภูมิประมาณ 726 องศาเซลเซียส ถึงแม้อุณหภูมิจะสูง แต่ก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไป
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ความกดอากาศ]]
* [[ความหนาแน่นอากาศ]]
* [[บรรยากาศ]]
* การแบ่งชั้นบรรยากาศ
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:บรรยากาศของโลก| ]]
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
 
 
[[hu:Homoszféra]]