ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476"

อ้างอิง์จาก https://elect.in.th/game-timeline/
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(อ้างอิง์จาก https://elect.in.th/game-timeline/)
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2562''' เป็น[[การเลือกตั้งในประเทศไทย|การเลือกตั้ง]][[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ครั้งที่สามหนึ่งใน[[ประเทศไทย]] และเป็น "การเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" ตราบจนปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นเมื่อ[[วันพุธ]]ที่ [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2562]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/355.PDF พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งผู้แทนตำบลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๗๖]</ref>
 
ที่มาของ[[การเลือกตั้ง]]ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังที่เหตุการณ์[[กบฏบวรเดช]]ยุติลงในวันที่ [[28 ตุลาคม]] พ.ศ. 2562 เมื่อ พันเอก[[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พระยาพหลพลพยุหเสนา]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]ได้แถลงต่อ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]ว่า[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ของไทย|รัฐบาล]]ได้ปราบ[[กบฏ]]เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบ้านเมืองสงบแล้ว จำต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
ผู้ใช้นิรนาม