ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

....
(....)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=100 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด] กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล]]
ผู้ใช้นิรนาม