ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

| car_parks =
| local_attraction =
| website = [httphttps://www.watsraketwatsrakesa.com www.watsraket.com]/
| footnote =
}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [httphttps://www.watsraketwatsrakesa.com/ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ]
* [http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watsaket.php วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ทำเนียบวัดไทย)]
* [http://www.rosenini.com/panorama/panorama_BODY_Thai_71.htm ภาพพาโนรามา 360 องศาของ วัดสระเกศ]
ผู้ใช้นิรนาม