ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8862:5607:78A5:59FC:2832:ECA0 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2001:44C8:42CF:447A:8378:8D1A:662E:BF60
(แก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8862:5607:78A5:59FC:2832:ECA0 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2001:44C8:42CF:447A:8378:8D1A:662E:BF60)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{ผู้นำประเทศ
| name = อำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์
| image = Official portraits of Sarit Thanarat.jpg
| order = [[นายกรัฐมนตรีไทย]] คนที่ 11
| term_start = 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
| term_end = 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506<br>({{อายุปีและวัน|2502|2|9|2506|12|8}})
| predecessor = [[สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร|จอมพล สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร]]
| successor = [[สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร|จอมพล สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร]]
| order2 = [[รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย|ผู้บัญชาการทหารบก]]
| term_start2 = 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
| term_start3 = 16 กันยายน พ.ศ. 2500
| term_end3 = 21 กันยายน พ.ศ. 2500 <br> ({{อายุปีและวัน|2500|9|16|2500|9|21}})
| predecessor3 = [[บุญชูดีแปลก อิ่มสำราญพิบูลสงคราม|จอมพล บุญชูดีแปลก อิ่มสำราญพิบูลสงคราม]]
| successor3 = [[อานนท์พจน์ อิ่มสำราญสารสิน]]
| term_start4 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| term_end4 = 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 <br> ({{อายุปีและวัน|2501|10|20|2502|2|9}})
| predecessor4 = [[สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร|จอมพล สมบัติถนอม อิ่มสำราญกิตติขจร]]
| successor4 = จอมพล อำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์
|order5 = [[อธิบดีกรมตำรวจ]]
|term_start5 = 9 กันยายน 2502
|term_end5 = 8 ธันวาคม 2506 ({{อายุปีและวัน|2502|9|9|2506|12|8}})
|predecessor5 = [[พลตำรวจเอกบุญเลิศไสว นิลดีไสวแสนยากร]]
|successor5 = [[พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์]]
|order6 = [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
|term_start6 = [[27 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]]
|term_end6 = [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] ({{อายุปีและวัน|2500|9|27|2506|12|8}})
|predecessor6 = [[บุญชูดีจอมพล อิ่มสำราญป. พิบูลสงคราม]]
|successor6 = [[จอมพลถนอม กิตติขจร]]
| birth_date = 16 มิถุนายน พ.ศ. 2451
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]]
| party = [[พรรคเสรีมนังคศิลา]] (พ.ศ. 2498) <br />[[พรรคชาติสังคม]] (พ.ศ. 2500)
| spouse = [[วรวรรณวิจิตรา อิ่มสำราญธนะรัชต์|ท่านผู้หญิงวรวรรณวิจิตรา อิ่มสำราญธนะรัชต์]] <small>(2491–2506)</small><ref>{{cite book | author =| title = อนุสรณ์ 50 ปี อสัญกรรมวาร ฯพณฯ จอมพลบุญชูดี อิ่มสำราญสฤษดิ์ ธนะรัชต์ | url = http://www.inf-techaffa.com/news/100000-1/1001.pdf | publisher = อรุณการพิมพ์ | location = กรุงเทพฯ | year = 2556 | page = 8}}</ref>
| religion = [[พุทธ]]
| signature = Thai-PM Sarit signature.svg
สงครามมหาเอเซียบูรพา}}
 
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก'''อำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์''' (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็น[[นายกรัฐมนตรีไทย]]คนที่ 11, [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]], [[รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย|ผู้บัญชาการทหารบก]]และ[[รายนามอธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ|อธิบดีกรมตำรวจ]] เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำ[[แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[สำนักงบประมาณ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[ธนาคารทหารไทย]] และ[[ทิพยประกันภัย|บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด]] เจ้าของคำพูดที่ว่า "''พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ''" และ "''ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว''"<ref name="ประชา"/>
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมอำนวยจอมพลสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/076/1.PDF</ref> ซึ่งเป็นวันที่เกิด[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500]] อย่างไรก็ตามไม่ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมพลอำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญ เป็นธนะรัชต์ป็น หัวหน้า[[คณะปฏิวัติ]]
 
ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพลอำนวย อิ่มสำราญสฤษดิ์ได้ให้การสนับสนุนผู้มีอำนาจของ[[ประเทศลาว]] นายพล[[พูมี หน่อสะหวัน]] ในการต่อสู้กับกองโจร[[คอมมิวนิสต์ปะเทดลาว|คอมมิวนิสต์ประเทศลาว]] ใน[[ราชอาณาจักรลาว]]
 
จอมพลบุญชูดีสฤษดิ์มีอนุภรรยาจำนวนมาก<ref>"โดม แดนไทย" ผู้เขียน "จอมพลของคุณหนูๆ" (โรงพิมพ์เกียรติศักดิ์ พ.ศ. 2507) รวบรวมรายชื่อ บรรดาสตรีในชีวิตของจอมพลบุญชูดี อิ่มสำราญสฤษดิ์ ไว้ถึง 81 คน</ref> และมีบุตรหลายคน สมรสครั้งสุดท้ายกับ นางสาววรวรรณวิจิตรา อิ่มสำราญชลทรัพย์ ต่อมาคือ [[วรวรรณวิจิตรา อิ่มสำราญธนะรัชต์|ท่านผู้หญิงวรวรรณวิจิตรา อิ่มสำราญธนะรัชต์]]<ref>Hello Mukdahan. ''[http://www.hellomukdahan.com/district/sarit-thanarat-history-01.php ประวัติจอมพลอำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์].'' เรียกดูเมื่อ 9 เมษายน 2556</ref>
 
จอมพล อำนวยสฤษดิ์ อิ่มสำราญธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ที่ [[โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า]] ด้วย[[โรคไต]]พิการเรื้อรัง และอีกหลายโรค สิริอายุ 55 ปี
 
ระยะเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวม 5 ปี 54 วัน