ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

เสร็จแน่ไอเก่ง
(แก้ไขแล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เสร็จแน่ไอเก่ง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| term_start = 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
| term_end = 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506<br>({{อายุปีและวัน|2502|2|9|2506|12|8}})
| predecessor = [[ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ|จอมพล ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ]]
| successor = [[ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ|จอมพล ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ]]
| order2 = [[รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย|ผู้บัญชาการทหารบก]]
| term_start2 = 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
| term_start4 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| term_end4 = 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 <br> ({{อายุปีและวัน|2501|10|20|2502|2|9}})
| predecessor4 = [[ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ|จอมพล ถนอมสมบัติ กิตติขจรอิ่มสำราญ]]
| successor4 = จอมพล อำนวย อิ่มสำราญ
|order5 = [[อธิบดีกรมตำรวจ]]
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]]
| party = [[พรรคเสรีมนังคศิลา]] (พ.ศ. 2498) <br />[[พรรคชาติสังคม]] (พ.ศ. 2500)
| spouse = [[วรวรรณ อิ่มสำราญ|ท่านผู้หญิงวรวรรณ อิ่มสำราญ]] <small>(2491–2506)</small><ref>{{cite book | author =| title = อนุสรณ์ 50 ปี อสัญกรรมวาร ฯพณฯ จอมพล อำนวยบุญชูดี อิ่มสำราญ| url = http://www.inf-techaffa.com/news/100000-1/1001.pdf | publisher = อรุณการพิมพ์ | location = กรุงเทพฯ | year = 2556 | page = 8}}</ref>
| religion = [[พุทธ]]
| signature = Thai-PM Sarit signature.svg
สงครามมหาเอเซียบูรพา}}
 
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก'''สฤษดิ์อำนวย ธนะรัชต์อิ่มสำราญ''' (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็น[[นายกรัฐมนตรีไทย]]คนที่ 11, [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]], [[รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย|ผู้บัญชาการทหารบก]]และ[[รายนามอธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ|อธิบดีกรมตำรวจ]] เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำ[[แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[สำนักงบประมาณ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[ธนาคารทหารไทย]] และ[[ทิพยประกันภัย|บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด]] เจ้าของคำพูดที่ว่า "''พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ''" และ "''ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว''"<ref name="ประชา"/>
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมอำนวย อิ่มสำราญ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/076/1.PDF</ref> ซึ่งเป็นวันที่เกิด[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500]] อย่างไรก็ตามไม่ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมพลอำนวย อิ่มสำราญ เป็น หัวหน้า[[คณะปฏิวัติ]]
ผู้ใช้นิรนาม