ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

แทนที่เนื้อหาด้วย "เปรม"
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลบลิงก์ข้ามภาษา
(แทนที่เนื้อหาด้วย "เปรม")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน
เปรม
Sorry bro http://th-api.fsnasia.net:40404/api/landing/google_play_store/?referrer=20065400957
อ๊ากเป็นคนดี
18

การแก้ไข