ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตี๋ วัน รักเกรียรติ์
 
รักหรือเกียจ รักเกียจ วัน
== องค์ประกอบ ==
บรรยากาศของโลกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้<ref name="บรรยากาศ"/>
# [[แก๊ส]] อากาศจัดเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สต่าง ๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรยากาศ เป็น[[สารละลาย]]หรือ[[สารเนื้อเดียว]] มีตัวทำละลายคือ [[ไนโตรเจน|แก๊สไนโตรเจน]]ปริมาณร้อยละ 78.08 โดย[[ปริมาตร]] ส่วน[[ตัวทำละลาย]]คือ [[ออกซิเจน|แก๊สออกซิเจน]]ปริมาณร้อยละ 20.95, [[แก๊สอาร์กอน]]ปริมาณร้อยละ 0.93, [[แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์]]ปริมาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอื่น ๆ ปริมาณร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร
# [[ไอน้ำ]] เกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของน้ำจะมีปริมาณขึ้นอยู่กับ อุณภูมิ พื้นที่ผิวหน้าและปริมาณไอน้ำในอากาศ
# [[อนุภาค]] เกิดจากอนุภาคที่เป็นของแข็ง ซึ่งอนุภาคในอากาศอาจแยกได้จากอนุภาคที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและแพร่กระจายสู่บรรยากาศ
 
===องค์ประกอบอากาศ===
# ไนโตรเจน (N<sub>2</sub>) ปริมาณของไนโตรเจนในอากาศมี 78.08%มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่น แต่เมื่ออะตอมเดี่ยวของมันแยกออกมา รวมเข้าเป็นองค์ประกอบของสารอื่น เช่น สารไนเตรท จะมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
# ออกซิเจน (O<sub>2</sub>) ปริมาณของออกซิเจนในอากาศมี 20.95%เป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงของพืช สาหร่าย แพลงตอน และสิ่งมีชีวิต มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารอื่น และช่วยให้ไฟติด ถ้าปริมาณของออกซิเจนในอากาศมี 35% โลกทั้งดวงจะลุกไหม้ติดไฟ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกจึงวิวัฒนาการให้มีสัตว์ ซึ่งใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญธาตุอาหาร และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
# อาร์กอน (Ar) ปริมาณของอาร์กอนในอากาศมี 0.93%เป็นก๊าซเฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น เกิดขึ้นจากการสลายตัว (ซากกัมมันตภาพรังสี) ของธาตุโปแตสเซียมภายในโลก
# คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) มีอยู่ในบรรยากาศเพียง 0.03% แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดซึ่งแผ่ออกจากโลก ทำให้โลกอบอุ่น อุณหภูมิของกลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างจนเกินไป นอกจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นแหล่งอาหารของพืช
# แก็สและฝุ่นอื่น ๆในอากาศมีปริมาณเพียง 0.01%
 
== การแบ่งชั้นบรรยากาศ ==
18

การแก้ไข