ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)
| valign = "top" |
 
2,641

การแก้ไข