ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์"

{{จบกล่อง}}
 
{{พระมหากษัตริย์เยอรมัน}}
{{สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์}}
{{พระมหากษัตริย์เยอรมัน}}
{{เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก}}
{{กษัตริย์สเปนตั้งแต่ ค.ศ.1479}}
 
35,555

การแก้ไข