ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตักบาตร"

{{จบอ้างอิง}}
 
* สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Office of the Royal Society บาตร–บาต (๒๖ เมษายน ๒๕๕๖)
{{วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย}}
 
<br />{{วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย}}
 
{{เรียงลำดับ|ตักบาตร}}
2

การแก้ไข