ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7865445 โดย พุทธามาตย์ด้วยสจห.
(สมคงลุยเดียว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7865445 โดย พุทธามาตย์ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ''' ในภาษาไทย มีระบบอ้างอิงระบบเดียวในการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยทางราชการกำหนดไว้โดยใช้ระบบการเขียนคำทับศัพท์จาก[[ราชบัณฑิตยสถาน]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=106|issue=153 ก|pages=439-464|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/153/439.PDF|accessdate=25 กันยายน 2561|date=14 กันยายน 2532|language=ไทย}}</ref>
 
== ตัวอักษร ==
สมคงลุยเดียว
ดูที่ [[การถอดเสียงภาษาอังกฤษ]]
 
== การเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน ==
14,111

การแก้ไข