ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8041048 สร้างโดย 223.24.186.212 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== สวรรคต ==
สมเด็จพระเจ้าเสือ เสด็จอยู่ในตำแหน่งที่พระมหาอุปราช [[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2231 – 2246 เป็นเวลา 15 ปี เสด็จอยู่ในพระราชสมบัติ พ.ศ. 2246 – 2251 เป็นเวลา 5 ปี สวรรคตเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2251 พระชนมายุ 47 พรรษา
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม