ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีพี ออลล์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| foundation = {{วันเกิด-อายุ|2531|11|7}}
| location = เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 [[ถนนสีลม]] แขวงสีลม [[เขตบางรัก]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| key_people = [[ก่อศักดิ์ธนินท์ ไชยรัศมีศักดิ์เจียรวนนท์]]<br/>(ประธานกรรมการ)<br/>[[ธานินทร์ บูรณมานิต]]<br/>(กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา)
[[ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์]]<br/>(ประธานกรรมการบริหาร)<br/>[[ธานินทร์ บูรณมานิต]]<br/>(กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
| industry =
| products = ธุรกิจค้าปลีก
151

การแก้ไข