ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

(เมืองสงขลา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี]]
* [[โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา|โรงเรียนมหาวชิราวุธ]]
* [[โรงเรียนวรนารีเฉลิมาเฉลิม]]
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา]]
* [[วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์]]
ผู้ใช้นิรนาม