ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศรษฐกิจไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="float:left; text-align:right; font-size:85%"
|-
! colspan="2"| อัตราการขยายตัวของ<br>เศรษฐกิจไทยรายปี<br> (GDP Annual Growth Rate) <br> ข้อมูลโดย[[ธนาคารโลก]] <ref>ธนาคารโลก. "GDP growth (annual %) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=TH&start=1989 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=TH&start=1989] 2562. สืบค้น 26 มิถุนายนมกราคม 2562.</ref>
|-
! ปี <br> (พ.ศ.) !! ร้อยละ
| 2560 || 3.91 {{increase}}
|-
| 2561 || ''ยังไม่มีข้อมูล4.1'' {{increase}}
|-
|}
37,737

การแก้ไข