ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตโชค อายนบุตร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# งานโฆษณา Super Hero AIS (1 June 2017)<ref>https://www.youtube.com/watch?v=oMxbhZG3bbs</ref>
# งานโฆษณา เติมเงิน ได้เน็ตฟรี AIS 1-2-call (13 June 2017) <ref>https://www.youtube.com/watch?v=ynF6t0cpqVA</ref>
# งานโฆษณา AIS Next G (23 July 2017)<ref>https://www.youtube.com/watch?v=h1dTsykPhb0</ref>
# งานโฆษณา Oishi รสองุ่นเคียวโฮ (25 July 2017)<ref>https://www.youtube.com/watch?v=Z-Sk1lwGwfg</ref>
64

การแก้ไข