ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไซย่า"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== สุดยอดแห่งสัญชาตญาณแก่นแท้แห่งอัตนิยม (Ultra Instinct)===
ชื่อตามต้นฉบับญี่ปุ่น​คือ มากาเตะโนะ โกคุอิ แปลว่า สัญชาตญาณ​ เป็นพลังของเทพ เป็นเทคนิคที่เทวดาประจำตัวฮะไคชินทุกองค์ใช้ได้จนชำนาญ แต่ฮะไคชินแต่ละองค์ จะใช้ได้ไม่สมบูรณ์
 
ซึ่งมนุษย์ที่ใช้พลังนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และหากเสร็จ ร่างรับภาระหนัก ผมขาวเทา ตาเทา ออร่าสีเงิน
30

การแก้ไข