ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งูหลาม"

เพิ่มขึ้น 406 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
สำหรับในประเทศไทย งูหลามจัดเป็น[[สัตว์ป่าคุ้มครอง]]ตาม[[พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535]]
 
'''ถิ่นอาศัย, อาหาร'''    มีทุกภาคในประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้แถบติดต่อมาเลเซีย
 
    งูหลามกินสัตว์ทุกตัว เช่น เก้ง กระต่าย หนู เป็ด ไก่ นก หมา แมว ลิง ลูกงู
 
==พันธุ์ต่างถิ่นในสหรัฐ==
ผู้ใช้นิรนาม