ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาคู"

เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว
(เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว)
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอนาคูเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอเขาวง]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอนาคู''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[1 เมษายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=พิเศษ 9 ง|pages=69|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาคู|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/009/69.PDF|date=22 มีนาคม 2538|language=}}</ref> จนกระทั่งในวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอนาคู''' โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|date=24 สิงหาคม 2550|language=}}</ref>
 
<br />
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
 
* สนามบินเสรีไทย สนามบินลับเมืองนาคู
* อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน
* น้ำตกผานางคอย
* วนอุทยานภูแฝก
 
<br />
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
 
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอนาคูแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 [[ตำบล]] 54 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม