ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

หะวา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(หะวา)
|longd = 83.054978
|longEW = E
|name = กบิลพัสดุ์เตาลิหวา
|other_name = Kapiliput
|native_name = तौलिहवा
|settlement_type = เทศบาล
|settlement_type = เขตการปกครองของประเทศเนปาล<br>จุดหมายแสวงบุญในพุทธภูมิ
|image = Kapilavastu gate.JPG
|pushpin_map = Nepal