ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันที่ก่อตั้ง = [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2553]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = คณบดี
| คณบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
| สีประจำคณะ = [[สีน้ำเงิน|{{แถบสีสามกล่อง|#0000FF}} สีน้ำเงิน]]
| สัญลักษณ์คณะ =
|-
| valign = "top" | <center>2
| valign = "top" | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
| valign = "top" | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25ุ62 - ปัจจุบัน<ref>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา%20เรื่อง%20แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา_636845449990412689.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
|}
ผู้ใช้นิรนาม