ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร|หม่อมเจ้าหญิงอรอำไพ เกษมสันต์]] (พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2553) สมรสกับนายโฉลก โกมารกุล ณ นคร
 
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ตั้งแต่วัยเด็ก สนองรับใช้ใต้เบื้องพระยุลบาทในตำแหน่ง เลขาธิการกรมบัญชาการมหาดเล็ก (ในช่วงปี พ.ศ. 2462 ถึง 2468 ) และเป็นหม่อมเจ้าที่ได้ทรงชุบเลี้ยงมาแต่เพียงผู้เดียวที่ได้ทรงขอให้บวชอุทิศกุศลให้แก่พระองค์ในปี พ.ศ. 2461 และในระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2465 ทรงรับตำแหน่งเป็นสภานายก[[สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์|คณะฟุตบอลแห่งสยาม]]
 
หม่อมเจ้าชัชวลิต ทรงสมรสกับ หม่อมคล้อง (ณ ระนอง) เกษมสันต์ ณ อยุธยา มีธิดา 2 ท่าน คือ
* [[หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์]] หรือ '''ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ท.จ.ว.''' ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯของ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่[[จังหวัดนราธิวาส]]<!-- ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว. อดีตราชเลขานุการ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 19 กันยายน 2540 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาเศษ เป็นเหตุให้ข้าราชบริพารและผู้ร่วมเดินทางปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บอีกหลายคน ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้เป็นข้าราชบริพารระดับสูงถึง 4 ท่านคือ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤษดากร ณ อยุธยา ท่านผู้หญิง ทวี มณีบุตร ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรณี --> อดีตราชเลขานุการใน[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] เป็นท่านผู้หญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็น [[คุณหญิง|ท่านผู้หญิง]]
 
* [[หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี เกษมสันต์]] หรือ หม่อมราชวงศ์'''ทิพพาวดี ดุละลัมพะ จ.จ.''' <!-- ปัจจุบัน เป็นคุณหญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เป็น คุณหญิงใหม่ เมื่อปี 2550 --> ปัจจุบัน เป็นคุณหญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เป็น [[คุณหญิง]]