ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกแอร์"

* {{flagicon|Thailand}} '''[[ประเทศไทย]]'''
** '''[[กรุงเทพมหานคร]]''' - [[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] '''ฐานการบินหลัก'''
** '''[[เชียงใหม่]]''' - [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]] (Focus City) '''ฐานการบินภูมิภาค'''
** '''[[เชียงราย]]''' - [[ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]]
** '''[[พิษณุโลก]]''' - [[ท่าอากาศยานพิษณุโลก]]
** '''[[กระบี่]]''' - [[ท่าอากาศยานกระบี่]]
** '''[[หาดใหญ่]]''' - [[ท่าอากาศยานหาดใหญ่]]
** '''[[พัทยา]]''' - [[ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา]] '''ฐานการบินภูมิภาค'''
** '''[[สุราษฎร์ธานี]]''' - [[ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี]]
** '''[[ตรัง]]''' - [[ท่าอากาศยานตรัง]]
** '''[[ระนอง]]''' - [[ท่าอากาศยานระนอง]]
** '''[[ขอนแก่น]]''' - [[ท่าอากาศยานขอนแก่น]]
 
** '''[[ยะลา]]''' - [[ท่าอากาศยานเบตง]] '''เส้นทางบินในอนาคต'''
 
* {{flagicon|Myanmar}} '''[[ประเทศพม่า]]'''
นอกจากนี้นกแอร์ยังมีบริการ '''Fly'n'Ferry Service''' สู่เกาะต่างๆในประเทศไทย และ บริการ '''Fly 'n' Ride''' สู่[[เวียงจันทน์]] และ [[ปากเซ]] สปป.ลาว
 
*เส้นทางที่ให้บริการ ไป-กลับ จากท่าอากาศยานอุดรธานีเชียงใหม่ (ให้บริการโดยเครื่องบิน Dash Q400, ไม่รวมถึงเส้นทาง ดอนเมือง-อุดรธานีเชียงใหม่)
** อุดรธานี
** เชียงใหม่
** อุบลราชธานี
 
ผู้ใช้นิรนาม