ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== การเมือง ==
{{โครงส่วน}}
[[ไฟล์:Macedonian parliament interior.jpg|250px|thumb|right|อาคารรัฐสภานอร์ทมาซิโดเนียในกรุง[[สโกเปีย]]]]
=== ระบอบการปกครอง ===
ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2534]] โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย[[ยอร์ช อิวานอฟ]] นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี คณะรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากเสียงข้างมากในสภาโซบาลจี ซึ่งเป็นสภาเดี่ยว นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย[[โซราน เซฟ]]
ศาลมีอำนาจดำเนินการโดยศาลซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลฎีกา,ศาลรัฐธรรมนูญ, และสภาตุลาการของพรรครีพับลิกัน
=== สิทธิมนุษยชน ===
สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียเป็นผู้ลงนาม[[อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนยุโรป]]และ[[อนุสัญญาเจนีวา]]ของ[[สหประชาชาติ]]เกี่ยวกับสถานะผู้ลี้ภัยและอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อพลเมืองชาวนอร์ทมาซิโดเนียทั้งหมด
 
แต่ยังคงเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนในปี 2003 มีการวิสามัญผู้ทีถูกสงสัยว่าฆาตกรรมคุกคามและข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไม่เป็นธรรม<ref> "Amnesty International – Summary – Macedonia". Web.amnesty.org. Archived from the original on 18 May 2011. Retrieved 6 June 2011.</ref>
ในทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขา ส่วนในทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่ราบ
=== ภูมิอากาศ ===
นอร์ทมาซิโดเนียมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนผ่านจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ทวีป ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งและฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,700 มม. (66.9 นิ้ว) ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกถึง 500 มม. (19.7 นิ้ว) ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีสามเขตภูมิอากาศที่สำคัญในประเทศ
=== อุทยานแห่งชาติ ===
นอร์ทมาซิโดเนียประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติสามแห่ง คือ:
<center>
{|class="wikitable sortable"
</center>
=== สัตว์ป่า ===
{{บทความหลัก|สัตว์ป่าในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย}}
[[ไฟล์:Lynx lynx poing.jpg|150px|thumb|left|ลิงซ์ยูเรเชีย]]
สัตว์ป่ามาซิโดเนียมีอยู่มากมายอาทิ เช่น [[หมี]],[[หมูป่า]],[[หมาป่า]],[[สุนัขจิ้งจอก]],[[กระรอก]],[[เลียงผา]] และ[[กวาง]] ลิงซ์ยูเรเชีย พบได้น้อยมากในเทือกเขาทางตะวันตกของมาซิโดเนียในขณะที่กวางสามารถพบได้ในพื้นที่ของ Demir Kapija
=== พืชพันธุ์ ===
 
{{บทความหลัก|พืชพันธุ์ในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย}}
พืชพันธุ์ของประเทศมาซิโดเนียมีประมาณ 210 ตระกูล มี 920 สกุล และประมาณ 3,700 ชนิดของพืช กลุ่มที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดคือ[[ไม้ดอก]]ที่มีประมาณ 3,200 ชนิด ตามด้วย[[มอส]] 350 สายพันธุ์ และ[[เฟิร์น]] 42 สายพันธุ์
 
== กองทัพ ==
{{กองทัพมาซิโดเนีย}}
{{บทความหลัก|กองทัพนอร์ทมาซิโดเนีย}}
 
กองทัพแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย ({{lang-mk|Армија на Република Македонија}}) เป็นชื่อของกองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย ความรับผิดชอบในการปกป้องอธิปไตยและความสมบูรณ์ของดินแดนนอร์ทมาซิโดเนียจากต่างชาติที่เป็นศัตรูกองทัพ[[มาซิโดเนีย]]เป็นหน่วยป้องกันที่ประกอบด้วยกองทัพ MIB (Армија) และกองทัพอากาศ (ВоеноВоздухопловство) ตั้งแต่ปี[[พ.ศ. 2548]] กองทัพประกอบด้วยมืออาชีพและทหารอาสาสมัครซึ่งได้รับการแปรเปลี่ยนเป็นกองทัพระดับมืออาชีพที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน
 
== เศรษฐกิจ ==
{{โครงส่วน}}
=== การท่องเที่ยว ===
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเศรษฐกิจของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมายของประเทศทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของผู้เข้าชม มีนักท่องเที่ยวประมาณ 700,000 คนต่อปี <ref>{{cite web|url=http://faq.macedonia.org/information/101.html |title=101 facts about Macedonia |publisher=Faq.macedonia.org |accessdate=28 April 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100606092353/http://faq.macedonia.org/information/101.html |archivedate=6 June 2010 |df= }}</ref>
{{Multiple image
| align = center
{{Pie chart
| thumb = left
| caption = ศาสนาในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย (2002)<ref name=religion>{{cite web|title=FIELD LISTING :: RELIGIONS|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html|publisher=CIA}}</ref>
| label1 = [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]
| value1 = 64.8
| color4 = YellowGreen
}}
[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เป็นนิกายของ[[ศาสนาคริสต์]]ทีมีผู้นับถือในนอร์ทมาซิโดเนียเป็นอับดับหนึ่ง (64.8) รองมาคือ[[ศาสนาอิสลาม]] (33.3)
{{Multiple image
| align = center
| width = 200px
| float = right
| title = ภาษาในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย<br><small>ปี[[ค.ศ. 2002]]</small>
| titlebar = #ddd
| bars =
{{bar percent|อื่นๆ|gray|0.95}}
}}
ภาษาราชการและภาษาพูดกันอย่างแพร่หลายคือ[[ภาษามาซิโดเนีย]]ซึ่งอยู่ในสาขาตะวันออกของกลุ่มภาษาสลาฟใต้ รองลงมาจาก[[ภาษามาซิโดเนีย]]คือ [[ภาษาเซอร์เบีย]] ส่วนใหญ่พูดในทางตอนใต้ของเซอร์เบียและตะวันตกของ[[บัลแกเรีย]] (และโดยพูดในภาคเหนือและตะวันออกของนอร์ทมาซิโดเนีย)
 
[[ภาษามาซิโดเนีย]]ได้รับการประมวลผลในช่วงหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]และได้สะสมจากที่เจริญรุ่งเรือง
=== เมืองในประเทศ ===
{{Largest cities
| name = เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| country = ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย
| stat_ref = [http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaX.pdf 2002 Census results]
| list_by_pop = <!-- link to the list of cities in the given country, if possible sorted by population -->
}}
== วัฒนธรรม ==
ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในด้านศิลปะ[[สถาปัตยกรรม]]บทกวีและ[[ดนตรี]] มีสถานที่ทางศาสนาที่มีรอดจาการโจมตีจำนวนมาก บทกวีโรงภาพยนตร์และเทศกาลดนตรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดนตรีมาซิโดเนียได้รับการพัฒนาภายใต้อิทธิพลของดนตรี[[คริสตจักร]]ไบแซนไทน์ ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียมีภาพไบเซนไทน์ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากช่วงระหว่าง[[ศตวรรษที่ 11]] ถึง [[ศตวรรษที่ 16|16]]
 
=== อาหาร ===
=== กีฬา ===
[[ไฟล์:The Macedonian Basketball Team.JPG|250px|thumb|left|ทีม[[บาสเกตบอล]][[มาซิโดเนีย]]ในช่วงเวลาที่ออกในระหว่างการแข่งขันกับ[[ลัตเวีย]]]]
ฟุตบอลและแฮนด์บอลเป็นกีฬายอดนิยมในนอร์ทมาซิโดเนีย ทีมฟุตบอลแห่งชาติถูกควบคุมโดย[[สหพันธ์ฟุตบอลแห่งมาซิโดเนีย]] สนามกีฬาในประเทศของพวกเขาคือสนามกีฬาฟิลิปที่สอง แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่สำคัญของทีมอื่น ๆ ในประเทศ ในปี[[ค.ศ. 2002]] โคมีเล สโกเปีย ได้รับรางวัล EHF Women's Champions League Europe Cup การแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์หญิงยุโรปเกิดขึ้นในปี[[พ.ศ. 2551]] ในมาซิโดเนีย สถานที่จัดแข่งขันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ใน[[สโกเปีย]]
 
== ความสัมพันธ์ไทยกับนอร์ทมาซิโดเนีย ==
{{Infobox Bilateral relations|มาซิโดเนีย – ไทย|Republic of Macedonia|Thailand|filetype=png}}
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1997]] อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการรับรองและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาซิโดเนีย อย่างไรก็ตาม การสถาปนาความสัมพันธ์ยังไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องชื่อประเทศมาซิโดเนีย โดยฝ่ายไทยประสงค์จะใช้ชื่อ “Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM” ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 817 (1993) ขณะที่ฝ่ายมาซิโดเนียประสงค์จะใช้ชื่อ “Republic of Macedonia - ROM” ซึ่งเป็นชื่อที่กรีซคัดค้าน
 
แม้ว่าจะยังมิได้สถาปนาความสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันไทยและมาซิโดเนียได้มีการติดต่อดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ โดยระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ม.ร.ว. [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร|สุขุมพันธ์ บริพัตร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้ไปเยือนกรีซและมาซิโดเนียอย่างเป็นทางการ และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 นาย Aleksandar Dimitrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาซิโดเนีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าไทยและนอร์ทมาซิโดเนียยังไม่มีตัวเลขการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างกัน
 
== อ้างอิง ==
126,890

การแก้ไข