ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

การประปานครหลวง
(ย้อนการแก้ไขที่ 7902395 สร้างโดย 171.6.21.148 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(การประปานครหลวง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
1 มีนาคม 2545{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = การประปานครหลวง
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Metropolitan Waterworks Authority
ผู้ใช้นิรนาม